SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 2 ŠTK SHbÚ 2017/18.

SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 2 ŠTK SHbÚ 2017/18.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 2 ŠTK SHbÚ

konanej dňa 17. 7. 2017

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Vároš Dominik

1. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 1. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok a ŠK 98 Pruské z 2. 9. 2017 na 18. 11. 2017 o 13:30 hod. Miesto stretnutia je povinné družstvo Kežmarku nahlásiť na ŠTK SHbÚ najneskôr do 31. 10. 2017.

2. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 14. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami ŠK 98 Pruské a MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok z 18. 11. 2017 na 2. 9. 2017 o 13:00 hod. v Pruskom.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 3. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami HBK Lion Svidník a HBC Enviform Třinec dňa 16. 9. 2017 z 14:00 hod. na 11:00 hod. v Svidníku.

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 1. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR U19 medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HBK Diaková, ktoré sa malo konať dňa 2. 9. 2017 v Martine. Termín stretnutia sú povinné družstvá nahlásiť na ŠTK SHbÚ najneskôr do 6. 9. 2017.

5. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 3. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR U19 medzi družstvami ŠK HOGO Žilina a HBC Ducks Košice dňa 16. 9. 2017 z 10:00 hod. na 13:30 hod. v Žiline.

6. Komisia upozorňuje všetky družstvá HEL SR mužov a U19, že podľa Súťažného poriadku SHbÚ, čl. 4, odst. 2, je domáce družstvo povinné zabezpečiť rozhodcov stretnutia, ak sa na zápas nedostavia delegovaní rozhodcovia.

Toto upozornenie komisia dáva preventívne, ak sa na stretnutie nedostavia delegovaní rozhodcovia.

S pozdravom

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.