SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 4 ŠTK SHbÚ 2017/18.

SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 4 ŠTK SHbÚ 2017/18.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 ŠTK SHbÚ

konanej dňa 14. 9. 2017

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Vároš Dominik


1. V 1. turnaji Hokejbalovej Extra Ligy U16 sa družstvo HBK Kometa Vrútky nedostavilo na stretnutia tohto turnaja, ktoré sa mali hrať dňa 10. 9. 2017 v Bratislave-Petržalke.

Vzhľadom nato, že organizátorovi turnaja, ani rozhodcom stretnutí nevznikli žiadne náklady, komisia trestá družstvo HBK Kometa Vrútky kontumačnými výsledkami 0:5 v jeho neprospech a finančnou pokutou 150,- Eur.

Obidva tresty sa odkladajú podmienečne do konca tohto ročníka.

Prvý trest, kontumácia stretnutia je podmienená dohovorom, medzi klubmi, ktoré svoje

stretnutia s vyššie uvedeného dôvodu neodohrali a družstvom HBK Kometa Vrútky, o náhradnom termíne. Ak družstvo, ktoré sa na stretnutia dostavilo, sa na náhradnom termíne odmietne dohodnúť z akýchkoľvek dôvodov, automaticky vyhrá kontumačne.

Druhý trest sa zmení na nepodmienečný v prípade, že by sa družstvo HBK Kometa Vrútky nedostavilo na niektoré z ďalších stretnutí. V tom prípade sa finančná pokuta 150,- Eur vyplatí nepodmienečne.

Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo HBK Kometa Vrútky môže odvolať do 7 dní od doručenia.


2. Komisia prerokovala žiadosť družstva MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok odohrať stretnutia HEL SR mužov v sezóne 2017-18 na ihrisku v Spišskej Belej, ktoré má rozmery ihriska 60 x 30 m.

Komisia túto žiadosť ZAMIETA.

Odôvodnenie: Komisia už v minulosti riešila podobné žiadosti a nikdy žiadnu výnimku na väčšie ihrisko v súťaži HEL mužov neudelila. Rozmery ihriska na základe dohovoru väčšiny družstiev HEL SR boli schválené v rozsahu:

minimálne 48 x 24 m, maximálne v rozsahu 56 x 28, pričom ideálne rozmery sú 52 x 26 m.

Výnimka udelená družstvu MŠK Spišská Belá platí len na mládežnícke podujatia.


3. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 3. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok a HBK Diaková z 16. 9. 2017 na 2. 12. 2017 o 13:30 hod. v Kežmarku.


4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 16. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami HBK Diaková a MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok z 2. 12. 2017 na 16. 9. 2017 o 14:00 hod. v Martine.


5. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 3. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR U19+ medzi družstvami MŠK Spišská Belá a HBK Diaková z 16. 9. 2017 na 2. 12. 2017 o 10:00 hod. v Spišskej Belej.


6. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 16. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR U19+ medzi družstvami HBK Diaková a MŠK Spišská Belá z 2. 12. 2017 na 16. 9. 2017 o 16:30 hod. v Martine.


7. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 3. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a Kometa Vrútky dňa 16. 9. 2017 z 13:00 hod. na 11:00 hod. v Nitre.


8. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 4. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami ŠK 98 Pruské a Jokerit Petržalka z 23. 9. 2017 na 24. 9. 2017 o 13:00 hod. v Pruskom.

S pozdravom

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.