SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 8 ŠTK SHbÚ 2017/18.

SHbÚ: Zápisnica zo zasadnutia č. 8 ŠTK SHbÚ 2017/18.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 8 ŠTK SHbÚ

konanej dňa 12. 10. 2017

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Vároš Dominik

1. Na základe rozhodnutia VV SHbÚ, konaného dňa 10. 10. 2017, komisia oznamuje družstvu MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok, že už neschváli preloženie stretnutí HEL SR mužov z dôvodu, že nedisponuje schváleným domácim ihriskom. Zástupcovia tohto družstva sú povinní najneskôr do 18. 10. 2017 nahlásiť adresu ihriska, na ktorom odohrajú svoje domáce zápasy v ročníku 2017/18, k čomu sa zaviazali v Licenčných podmienkach podpísaných dňa 25. 7. 2017.

Komisia upozorňuje, že domáce zápasy môže družstvo odohrať len na ihrisku, ktoré spĺňa podmienky podľa Pravidiel hokejbalu a nebude vo vzdialenosti od miesta družstva väčšej ako 100 km.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času 8. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami HBC Enviform Třinec a HBK Diaková dňa 15. 10. 2017 z 11:00 na 13:00 hod. v Třinci.

3. Komisia na základe dohody schválila termín stretnutia 6. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov medzi družstvami MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok a HBK Lion Svidník na 25. 2. 2018 o 13:30 hod.v Kežmarku.

4. Komisia na základe dohody schválila termín stretnutia 4. kola Hokejbalovej Extra Ligy SR U19+ medzi družstvami ŠK 98 Pruské a HBK Adler Trebišov na 11. 3. 2018 o 11:00 hod. v Pruskom.

5. Komisia schválila zmenu hracích časov všetkých domácich zápasov družstva HEL SR U19+ HBC DT Považská Bystrica od 14. 10. 2017 do konca ročníka 2017/18 z 11:00 hod. na 15:00 hod.

6. Komisia pripomína, že na základe dohody zmenila termín 3. turnaja Hokejbalovej Extra Ligy SR U12, ktorý sa mal hrať v Spišskej Belej 12. 11. 2017. Nový termín je stanovený na 5. 11. 2017.

Miesto a hracie časy ostali rovnaké ako boli uvedené v pôvodnom termíne.

7. Komisia na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 2. turnaja Hokejbalovej Extra Ligy SR U10.

S pozdravom

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.