Futsal Žirafa Žilina: registrácia na novú sezónu 2019/20 už beží.

Futsal Žirafa Žilina: registrácia na novú sezónu 2019/20 už beží.

Štartujeme ďalší – už 13. ročník JOMA Futsalová Žirafa Liga Žilina 2019/20. Počnúc utorkom 20. augusta 2019 až do piatku 13. septembra 2019 (vrátane) prebieha registrácia hráčov a ich tímov pre novú futsalovú sezónu 2019/20. Proces prihlasovania má tieto náležitosti:

1. Miestom registrácie je kancelária SCVČ Žirafa na ul. Pivovarská 3, Žilina (google maps).

2. Základná registrácia. V prípade juniorskej ligy je základné štartovné 20,- €, pre seniorov je výška štartovného poplatku – 24,- € alebo 30,- € (pri hráčoch s dátumom narodenia pred 1.1.1994 alebo s trvalým pobytom mimo žilinského kraja), avšak iba pri registrácii do 13.9.2019. Do tohto dátumu je prihlasovanie v „akciovej cene“, po termíne je to už iba jednotná sadzba 45,- €. Výhodnejšie je teda hráčov zaregistrovať do 13.9.2019 (doručiť prihlášku a digitálnu foto), všetci s prihláškou od 14.9.2019 už so zvýšeným štartovným poplatkom 45,- €.

3. Bonusová registrácia 1.Registračný poplatok pri „Bonusovej registrácii 1“ je vyšší o 4,- €, oproti poplatku v „základnej registrácii“. Avšak, jeho súčasťou je nielen samotné štartovné ale dostanete k nemu aj štulpne (s ponožkou) značky JOMA, vo farbe podľa vlastného výberu. Platí iba pri registrácii do 13.9.2019.

4. Bonusová registrácia 2.Registračný poplatok pri „Bonusovej registrácii 2“ je vyšší o 42,- €, ako poplatok v „základnej registrácii“. Jeho súčasťou je nielen samotné štartovné ale dostanete k nemu aj halovky značky JOMA Top Flex z modelovej rady 2019, podľa vlastného výberu.Platí iba pri registrácii do 13.9.2019.

5. Nové tímy si stiahnu súpisku družstva z webovej stránky súťaže http://futsalzirafa.sportvin.sk/download (alebo podpoložka „download“ v menu každej ligy), zašlú ju v digitálnej podobe na [email protected] a následne si prídu vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov na podpis. Nezabudnite ani na digitálne fotografie hráčov, ktorí ešte nehrávali v súťažiach SCVČ Žirafa. Pri prestupe je potrebné doplniť i názov klubu, z ktorého hráč prestupuje. Prestupujúci hráč musí mať vyrovnané všetky záväzky voči tímu, z ktorého odchádza a musí tak urobiť so súhlasom jeho vedúceho! Bez neho bude hráč vyškrtnutý zo súpisky vášho tímu!!!

6. Doterajším tímom resp. ich vedúcim bude emailom zaslaná posledná súpiska tímu z ostatnej sezóny. Je nutné ju aktualizovať a doplniť aj o nových hráčov. Po jej odoslaní na [email protected] je potrebné vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov.

7. Tím bude zaregistrovaný až po odovzdaní súpisky tímu, prihlášok jednotlivých hráčov, ich fotografií v digitálnej podobe a po úhrade štartovného poplatku.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie súťaže:

september/október 2019 – jún 2020

Základná registrácia:

Juniorská liga: 20,- €.

Seniorská liga: 24,- € pre hráčov s dátumom narodenia po 1.1.1994 a s trvalým bydliskom v Žilinskom kraji, 30,- € pre hráčov s dátumom narodenia pred 1.1.1994 alebo s trvalým bydliskom mimo Žilinského kraja.

Bonusová registrácia 1: plus 4,- € navyše ku základnej registrácii

Bonusová registrácia 2:plus 42,- € navyše ku základnej registrácii

Minimálny počet hráčov v tíme:

Juniori, seniori: 10 hráčov

Vekové kategórie:

Juniori: 1999 - 2003

Seniori: 2003 a starší

Podmienky účasti tímu:

- Odovzdané, zaregistrované súpisky tímu a prihlášky jednotlivých hráčov a ich fotografie, uhradený štartovný poplatok.

- Jednotná sada dresov alebo tričiek označených číslami od 1 do 99.

Hracie dni a miesto:

- Pracovné dni a štátne sviatky, školské prázdniny (juniori). Piatok, víkend a štátne sviatky (seniori) resp. po dohode tímov.

- Ihriská: ŠH na Rosinkách, ŠH na Bôriku, ŠH V. Javorku a ŠH Hájik.

Viac informácií získate na [email protected], 0910 909 268 (karol čepec), 0904 817 542 (drahomíra štaffenová) futsalzirafa.sportvin.sk, http://www.facebook.com.


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.