Futsal Žirafa Žilina: registrácia na novú sezónu 2020/21 už beží.

Futsal Žirafa Žilina: registrácia na novú sezónu 2020/21 už beží.

Štartujeme ďalší – už 14. ročník JOMA Futsalová Žirafa Liga Žilina2020/21. Počnúc pondelkom 24. augusta 2020 až do nedele 13. septembra 2020 (vrátane) prebieha registrácia hráčov a ich tímov pre novú futsalovú sezónu 2020/21. Proces prihlasovania má tieto náležitosti:

1. Miestom registrácie je kancelária SCVČ Žirafa na ul. Pivovarská 3, Žilina (googlemaps).

2. Registračný poplatok. V prípade juniorskej ligy je základné štartovné 10,- €, pre seniorov je výška štartovného poplatku – 26,- € alebo 34,- € (pri hráčoch s dátumom narodenia pred 1.1.1995 alebo s trvalým pobytom mimo žilinského kraja), avšak iba pri registrácii do 13.9.2020. Do tohto dátumu je prihlasovanie v „akciovej cene“, po termíne je to už iba jednotná sadzba 50,- €. Výhodnejšie je teda hráčov zaregistrovať do 13.9.2020 (doručiť prihlášku a digitálnu foto), všetci s prihláškou od 14.9.2020 už so zvýšeným štartovným poplatkom 50,- €.

3. Nové tímy si stiahnu súpisku družstva z webovej stránky súťaže http://futsalzirafa.sportvin.sk/download (alebo podpoložka „download“ v menu každej ligy), zašlú ju v digitálnej podobe na [email protected] a následne si prídu vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov na podpis. Nezabudnite ani na digitálne fotografie hráčov, ktorí ešte nehrávali v súťažiach SCVČ Žirafa. Pri prestupe je potrebné doplniť i názov klubu, z ktorého hráč prestupuje. Prestupujúci hráč musí mať vyrovnané všetky záväzky voči tímu, z ktorého odchádza a musí tak urobiť so súhlasom jeho vedúceho! Bez neho bude hráč vyškrtnutý zo súpisky vášho tímu!!!

4. Doterajším tímom resp. ich vedúcim bude emailom zaslaná posledná súpiska tímu z ostatnej sezóny. Je nutné ju aktualizovať a doplniť aj o nových hráčov. Po jej odoslaní na [email protected] je potrebné vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov.

5. Tím bude zaregistrovaný až po odovzdaní súpisky tímu, prihlášok jednotlivých hráčov, ich fotografií v digitálnej podobe a po úhrade štartovného poplatku.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie súťaže:

september/október 2020 – jún 2021

Základná registrácia:

Juniorská liga: 10,- €.

Seniorská liga: 26,- € pre hráčov s dátumom narodenia po 1.1.1995 a s trvalým bydliskom v Žilinskom kraji, 34,- € pre hráčov s dátumom narodenia pred 1.1.1995 alebo s trvalým bydliskom mimo žilinského kraja.

Minimálny počet hráčov v tíme:

Juniori, seniori: 10 hráčov

Vekové kategórie:

Juniori: 2000 - 2004

Seniori: 2004 a starší

Podmienky účasti tímu:

- Odovzdané, zaregistrované súpisky tímu a prihlášky jednotlivých hráčov a ich fotografie, uhradený štartovný poplatok.

- Jednotná sada dresov alebo tričiek označených číslami od 1 do 99.

Hracie dni a miesto:

- Pracovné dni, predbežne pondelok (juniori). Všetky dni v týždni (seniori), vždy po dohode tímov.

- Ihriská: ŠH V. Javorku, ŠH na Bôriku, ŠH na Rosinkách.

Viac informácií získate na [email protected], 0910 909 268 (karol čepec), 0904 817 542 (drahomíra štaffenová) futsalzirafa.sportvin.sk, http://www.facebook.com.


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.