Hbk Kremnica Wolves / Profil

Informácie

.


História

v sezóne 2017/18 zmena názvu tímu z Hbk Kremnica Wolves na Revelza Wolves Žiar nad Hronom

v sezóne 2018/19 zmena názvu tímu z Revelza Wolves Žiar nad Hronom na z Hbk Kremnica Wolves


Umiestnenia


Kontakty (0)

Žiadne kontakty.Funkcionári (0)

Zatiaľ žiadni funkcionári.