PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Príchod do budovy/na športovisko:

 • pred vstupom do budovy/na športovisko obmedziť zhromažďovanie sa ľudí, minimalizovať čas strávený pred zariadením a dodržiavať vzájomný odstup minimálne 2 metre,
 • pre všetky osoby (okrem detí do 3 rokov) sa odporúča prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka), pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre

Hygienický režim v budovách/na športoviskách:

 • pri vstupe do budovy/na športovisko je povinná dezinfekcia rúk, ktorá je voľne k dispozícií pri vstupe,
 • preventívne sledovanie zdravotného stavu športovcov/detí,
 • v prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, osobám na športovisko nebude umožnený vstup,
 • zabezpečené je časté vetranie priestorov,
 • pri voľnom pohybe v interiéri je povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest,
 • pri priamej záujmovej činnosti sú deti/členovia rozdelení do skupín bez povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
 • pri priamej súťažnej činnosti športovci nemajú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • platí zákaz podávania rúk
 • sú zabezpečené zvýšené hygienické opatrenia – dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek a športových pomôcok.

Opatrenia počas zápasov:

 • obmedzuje sa prejav radosti zo streleného gólu na iba dotyk rukavice
 • zakazuje sa akékoľvek pľuvanie na ihrisku, striedačke alebo na trestnej lavici
 • doporučuje sa, aby každý hráč mal svoju vlastnú fľašu, prípadne uterák
 • zakazuje sa pred a po zápase akékoľvek podávanie rúk, či už s rozhodcami alebo medzi hráčmi (pozdrav iba kývnutím hlavy, prípadne dotykom rukavice)

Opatrenia po zápasoch:

 • priestory šatní opustite v čo možno najkratšom čase
 • nevyhnutné sprchovanie obmedzte na minimum

Potrebné je rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 zo strany športovcov i vedúcich záujmových útvarov v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť.

v Žiline, 10.6.2020, PaedDr. Ľudmila Chodelková, riaditeľ SCVČ Žirafa


Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.


Diskusia (0)

Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Prihlás sa aby si mohol prispievať do diskusie.