Blackhawks / Bývalí hráči

Marek Rybárik 33 rokov.
Jakub Loffler 23 rokov.
Marián Váňa 25 rokov.