Blackhawks / Profil

Informácie

.


História

v sezóne 2014/15 sa zmenil názov tímu z HBK CEIT na LEGENDARY

v sezóne 2015/16 zmena názvu tímu z LEGENDARY na Mikomix

v sezóne 2018/19 zmena názvu tímu z Mikomix na Blackhawks


Umiestnenia


Kontakty (1)

Telefón:
0903355025 (Miloš Filipovič)


Funkcionári (1)

Miloš Filipovič
Funkcia: Vedúci družstva