Hbk ProAuto Cocra / Bývalí hráči

Ján Sucháň 50 rokov.
Patrik Trnka 50 rokov.