Hbk ProAuto Cocra / Bývalí hráči

Ján Sucháň 49 rokov.
Patrik Trnka 49 rokov.