Hbk ProAuto Cocra / Profil

Informácie

.


História

v sezóne 2013/14 zmena názvu z HbK COCRA Radvaň na HbK COCRA MB Gas Radvaň

v sezóne 2015/16 zmena názvu z HbK COCRA MB Gas Radvaň na HbK COCRA RADVAŇ

v sezóne 2018/19 zmena názvu z HbK COCRA RADVAŇ na Hbk ProAuto Cocra


Umiestnenia


Kontakty (0)

Žiadne kontakty.Funkcionári (0)

Zatiaľ žiadni funkcionári.